Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud elever i vgs > Tysk III

Tysk III

Hvem kan ta faget?

Alle som har gjennomført nivå II i fremmedspråk, kan velge å fortsette på Vg3 med det samme fremmedspråket på nivå III i nettskolen. Du kan velge mellom Fransk III, Spansk III og Tysk III. Fagene har 5 uketimer. Faget regnes som ett av dine programfag. Faget gir ett tilleggspoeng ved opptak til høgskole og universitet.

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via It’s Learning. Faget er delt inn i moduler eller emner som du må jobbe med. En faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Hver uke har du nettsamtaler om et bestemt tema eller en bestemt tekst med faglærer. Du tar kontakt med faglærer for å få hjelp og veiledning etter behov. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fem uketimer + hjemmearbeid.

Hovedområder og kompetansemål

Hovedområdene er:

  • Språklæring
  • Kommunikasjon
  • Språk, kultur og samfunn

Hele læreplanen med kompetansemål finner du her.

 

Vurdering og eksamen

Du skal ha to standpunktkarakterer, én i muntlig og én i skriftlig.

Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.


Utskriftsvennlig versjon