Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud elever i vgs > Programmering og modellering X

Programmering og modellering X

Trøndelag nettskole er en av 5 skoler i fylket som har fått innvilget forsøk med valgfritt programfag i programmering og modellering X med oppstart høsten 2018. Elever ved Verdal, Ole Vig, Tiller og Orkdal kan få tilbud ved egne skoler, mens øvrige elever kan få tilbudet gjennom nettskolen.

Faget tilbys for første gang i landet ved skolene Valler, Porsgrunn, Bamble og Skien skoleåret 2017-2018. Les hva noen lærere og elever forteller om faget her:

Spennende fagdag i det nye faget (Bamble)

Programmering og modellering (Valler)

 

Forsøkslæreplan kan leses her: https://www.udir.no/kl06/PRM1-01


Utskriftsvennlig versjon