Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud elever i vgs > Kinesisk I

Kinesisk I

Netteleverkinesisk

Hvem kan ta faget?

Alle som begynner på en offentlig videregående skole i Sør-Trøndelag kan velge faget (så lenge du har tatt et annet fremmedspråk på ungdomsskolen, f.eks. fransk, spansk eller tysk). Det krever ikke noe forkunnskap for faget, og vi starter på null. Det krever likevel en porsjon selvdisiplin siden dette er et tilbud basert på nettsamling. Faget har 4 uketimer, og er et fellesfag som går over både Vg 1 og Vg 2. 

 

Hvordan foregår undervisningen?

Opplæring og veiledning skjer via It’s Learning. Her er mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver som sikrer at du har kontroll på hva du har lært så langt. Faget er delt inn i emner som du må jobbe med. Faglærer legger ut fagstoff og oppgaver og gir deg veiledning, tilbakemelding og vurdering både skriftlig og i nettsamtaler. Foruten epost i It’s Learning kan du også se og prate med læreren din ved hjelp av Skype og dere skal også få prøve noe kinesisk Chat app. Du kan til en viss grad velge selv når og hvor du vil jobbe med faget, men du må følge progresjonen og overholde frister. Arbeidsinnsatsen din skal tilsvare fire uketimer + hjemmearbeid.

Det vil gjennomføres en samling i løpet av første skoleuke og det kan bli aktuelt med noen samlinger i løpet av skoleåret. I samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune vil det også arrangeres noen aktiviteter i forbindelse med noen av de kinesiske høytider.

Hovedområder og kompetansemål

Kinesisk I gir en innføring i moderne mandarin. Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av det muntlige språket, samt Pinyin - transkripsjon (gjengivelse av kinesisk uttale med latinske bokstaver). Elevene lærer omkring 500 ord og uttrykk, samt noen vanlige setningsoppbygginger. I tillegg vil faget gi elevene en grunnleggende forståelse om skrifttegn, dvs. struktur ligger bak de tegnene og kategorier av skrifttegn.

Etter gjennomføring av dette nivået vil elevene ha opparbeidet seg forståelig uttale og grundig beherskelse av transkripsjonssystemet Hanyu Pinyin. I tillegg blir de i stand til å fortelle om seg selv, familie og venner; å snakke om interesser, mat og drikke, været og klær, tall og farge, skolefag og timeplan, og forstå og delta i enkle samtaler om dagligdagse emner. Elevene kan også skrive en liten mengde praktiske og interessante skrifttegn. Dette nivået tilsvarer litt høyere enn HSK* nivå 1.

Det gis innføring i Kinas samfunn, tradisjon, kultur og geografi. Vekten legges på introduksjon til kineseres dagligliv. Elevene skal kunne sammenlikne og reflektere noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i Kina og i Norge.

Hele læreplanen med kompetansemål finner du her.

 

Språktur – deltakelse i Chinese Bridge ved Bergen Konfutse Institutt

Elever på Kinesisk kan få muligheten til å bli med i Chinese Bridge ved Bergen Konfutse Institutt. Vinnerne av konkurransen får reisestipend pluss studiestipend til Kina.

 

Vurdering og eksamen

Du skal ha en standpunktkarakter.

Du kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen på vg2.


Utskriftsvennlig versjon