Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud elever i vgs > Fysikk 2

Fysikk 2

Se film med nettlærer her:

 

 

Hvem kan ta faget?                                                                           

Fysikk 2 er et fag som forutsetter at elevene har grunnlag fra Fysikk 1 og at elevene er motivert til å arbeide målrettet og selvstendig. Nettfaget Fysikk 2 er et krevende og meget interessant fag, samt at det gir deg ett realfagspoeng.

 

Hvordan foregår undervisningen?                                               

Nettelevene i Fysikk 2 følger et opplegg i nettrommet på It’slearning. Her finnes for eksempel snarfilmer som forklarer eksempler og vanskelig stoff, løsninger på oppgaver og tempoplan. Her er også mapper for innleveringer, lekser, sjekkpunkter og kontrolloppgaver som sikrer at du har kontroll på hva du har lært så langt. Foruten epost i It’slearning kan du også se og prate med læreren din ved hjelp av Lync og du kan selvfølgelig sende og motta SMS med læreren.

 

Hovedområder og kompetansemål                                                   

Fysikk 2 gir deg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å studere teknologi og ingeniørfag videre. Faget tar for seg interessante tema som kvantefysikk og relativitetsteori, samt feltteori og teoriene bak strøm. Det legges også opp til at nettelevene har et samarbeid.

Læreplan med kompetansemål finner du her

Vurdering og eksamen                                             

Du får laboratorieoppgaver som nettlæreren hjelper deg å komme i gang med. Disse skal du levere som rapport/innlevering til læreren.

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.


Utskriftsvennlig versjon