Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Om nettskolen > Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kontaktperson ved skolen                                                                      

Hver skole har en kontaktperson som nettlærer kan ta kontakt med ved behov. Det kan være aktuelt med lokal oppfølging av nettelev i forbindelse med gjennomføring av skriftlige prøver og ved eventuell manglende aktivitet i det nettbaserte faget og i forbindelse med orden, fravær og karaktersetting.

For voksne vil det være Nettskolen som er nettlærers kontaktperson.

Læringsplattformen It’s learning vil være hovedarena for de nettbaserte fagene. Undervisningen skal i mest mulig grad ha en fleksibel ordning med tanke på tid og sted.

Det legges opp til stor fleksibilitet og begrenset med fysiske samlinger. I løpet av den første skoleuka på høsten (og januar) vil det gjennomføres en obligatorisk oppstartssamling for å gi nye elever en innføring i det nettbaserte undervisningsopplegget. I noen fag vil det være behov for å gjennomføre noen skriftlige prøver (bl.a. heldagsprøve). Dette kan gjennomføres ved en videregående skole i nærheten av der du bor etter avtale. I enkelte fag vil det også kunne være aktuelt med samlinger for å gjennomføre for eksempel laboratorieøvelser.

Selv om Nettskolen skal legge til rette for et mest mulig fleksibelt opplegg kan tilbudet ikke sammenlignes med et privatistløp der elev/voksen har full frihet når det kommer til framdrift og kontakt med lærer. I Nettskolens fagtilbud settes det en standpunktkarakter og da kreves det at den som deltar følger opp faget kontinuerlig i løpet av skoleåret. Alle kan i tillegg bli trukket ut til eksamen på lik linje med alle andre som deltar i videregående opplæring.


Utskriftsvennlig versjon