Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Tilbud voksne > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Hvem kan ta faget?

Vg1 helse- og oppvekstfag er et nettbasert tilbud til voksne som ønsker seg en yrkesutdanning innen helse- og oppvekstsektoren.  Tilbudet gir stor fleksibilitet for deg som er avhengig av å bo hjemme eller være i jobb, samtidig som du studerer.

Vg1- kurset legger grunnlaget for mange yrkesutdanninger å velge mellom på Vg2; blant annet helsearbeiderfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, ambulansefag og helseservicefag. De ulike utdanningsmulighetene vil du lære mer om i faget yrkesutøvelse.

 

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen foregår via læringsplattformen it`s learning.  Det betyr at du er avhengig av PC og tilgang til internett. På it`s learning  vil det kontinuerlig bli lagt ut videoforelesninger, oppgaver og lenker som du kan jobbe med. I tillegg vil vi bruke læreverket ”Liv og helse”  fra Cappelen Damm som består av tre lærebøker:

  • Helsefremmende arbeid (ISBN 978-82-02-43235-5)
  • Kommunikasjon og samhandling (ISBN 978-82-02-43239-3)
  • Yrkesutøvelse (ISBN 978-82-02-43973-6)

 Her er foreløpig årsplan

Hovedområder og kompetansemål

Vg1 HO omfatter 3 programfag samt Prosjekt til fordypning:

Helsefremmende arbeid: I dette faget vil du lære grunnleggende anatomi og fysiologi. Du vil også få en innføring begrepet helse og hva vi legger i helsefremmende arbeid. Videre handler faget om levekår og ulike sider ved vår livsstil som påvirker den fysiske og psykiske helsa, og hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å påvirke disse livsstilsfaktorene.

Kommunikasjon og samhandling:  I møte med andre mennesker er det viktig å være bevisst på egne holdninger og  væremåter. I omsorgsyrker er trygghet og tillit en forutsetning for at man skal kunne yte god hjelp og omsorg. I dette faget vil du lære om hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer trygghet og tillit og hva som kan virke forstyrrende i kommunikasjonen mellom mennesker. Du vil også lære litt om hvordan kommunikasjonen bør tilpasses ulike mennesker og aldersgrupper.

Yrkesutøvelse: Her får du vite litt om de ulike yrkene du kan utdanne deg til på helse- og oppvekstfag. Du får lære om hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver, hvem mottakerne av tjenestene er og om hvilke behov og rettigheter de har. I yrkesutøvelse får du også lære om lover og regler som du må forholde deg til når du arbeider i helse- og oppvekstsektoren.

Yrkesfaglig fordypning (YFF): Kan i Nettskolen gjennomføres ved å dokumentere timer praksis. Dette gjelder både på Vg1 og Vg2. Nettskolen tilbyr ikke YFF som et eget fag. For å få godkjent dette faget må du dokumenterer minst 210  timer relevant praksis.

Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag finner du ved å trykke her

 

Vurdering og eksamen

Etter Vg1 skal du ha standpunktkarakter i alle programfag. Dette innebærer at det underveis legges opp til prøver og oppgaver som til enhver tid viser hvor du står i forhold til målene i læreplanen. Disse vurderingene blir grunnlaget for standpunktkarakteren. Det er ikke eksamen på Vg1.

 

 

Felles programfag vg2: Du kan søke inntak til vg2 ved videregående skoler som har helse- og oppvekstfag. Tilbud om vg2 helsefagarbeider i nettskolen tilbys høsten 2016.

Fellesfag: For å kunne få fagbrev er det et krav om fellesfag fra Vg1 og Vg2. Du må derfor i tillegg ha bestått fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag).  Mange av disse fagene vil du også kunne ta i nettskolen etter at du er ferdig med programfagene.

Undervisningsmateriell: Deltakere med rett på gratis voksenopplæring kan låne lærebøker ved skolen. De uten voksenrett må kjøpe bøke(se info om programfagene).

Praksis: Det er ikke krav om praksis innenfor helsefagene for å delta, men det er en stor fordel om man har praksis for å sette teorien inn i praktisk sammenheng.


Utskriftsvennlig versjon