Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Informasjon > Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

 

Svar på ofte stilte spørsmål

 

Hva er Nettskolen i (Sør-)Trøndelag?

Nettskolen i Sør-Trøndelag er en skoleavdeling som tilbyr nettbaserte opplæringstilbud gratis til ungdom og voksne i fylket. Avdelingen ligger under Byåsen videregående skole. I 2018 blir Nettskolen et tilbud for hele Trøndelag.

 

Hvordan melder jeg meg på de nettbaserte fagtilbudene?

Det avhenger av om du søker som voksen eller ungdom.

 

  • Voksne søker på Vigo.no og du får mer info om dette på voksenopplæringens nettsider 
  • Elever/ungdom søker ved å ta kontakt med rådgiver ved egen skole

  

Hvor får jeg hjelp og informasjon om hvilke fag jeg bør ta?

Voksne tar kontakt med voksenopplæringen som har ansvar for søknad og inntak. Om du trenger veiledning i utdanning- og yrkesvalg kan du ta kontakt med karrieresenteret.

 

Ungdom henvender seg alltid til rådgiver ved egen skole.

 

Når kan jeg begynne?

De fleste fagene har oppstart på høsten i siste uke av august og første uke i september. For helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfaget er det i tillegg oppstart i januar.

 

Trenger jeg å kunne mye data for å være nettelev?

Det er ikke krav til at du kan mye om data utover det helt grunnleggende som enkel bruk av internett, e-post og skrive i en tekstbehandler (f.eks. Word). For øvrig vil du kunne få bistand i bruk av digitale verktøy du trenger i faget du tar.

 

Hva trenger jeg av datautstyr og programvare?

Du trenger tilgang til en datamaskin (PC eller Mac) og internettilgang. Datamaskin må være installert med en nettleser (f.eks. Internett Explorer, Firefox, Chrome). Som deltager i Nettskolen får du tilgang til programvare gjennom skoleportalen med Office 365 (bl.a Word, Excel og Power Point) og Skype for Business. I mange tilfeller kan du benytte et nettbrett, men dette er ikke tilstrekkelig ved f.eks. gjennomføring av prøver og eksamen.

Du trenger også hodetelefoner med mikrofon (eventuelt øreplugger e.l. med mikrofon) for samtaler på Skype.

 

Er det mye arbeid med å studere nettbasert?

Mange undervurderer hvor mye tid som må brukes på nettbaserte fag. I stor grad vil det kreve like mye tid som hvis du tok faget på en vanlig skole. Hvis du har behov for å ta flere fag anbefaler vi å begrense til 2-3 fag som tas samtidig.

 

Her er noen eksempler på forventet arbeidsmengde i fag som går over et helt skoleår:

  • Historie - 140 årstimer
  • Norsk - 281 årstimer
  • Matematikk 2PY - 140 årstimer

 

Har du tenkt å følge alle de tre fagene samtidig må du regne med å sette av tid tilsvarende en 50% stilling eller mer. Hvor mye tid den enkelte må bruke i et fag vil kunne variere noe.

 

Blir det brukt lærebøker og hvordan får jeg tilgang?

I de fleste nettbaserte fag benyttes det i hovedsak digitale læringsmateriell, bl.a. via NDLA og ressurser som faglærer produserer eller setter sammen. I noen fag benyttes det digitale utgaver av lærebøker som nettelever får tilgang til. Vanlige lærebøker kan også noen ganger brukes som et valgfritt supplement til de digitale ressursene.

 

Er det mange samlinger i fagene?

Vi har en oppstarsamling for alle som begynner i et nytt fag. Utover dette vil det variere noe, men det er få eller ingen fysiske fagsamlinger i løpet av skoleåret. Unntak er helsefag for voksne og språkfag for ungdom.

 

Avhengig av faget vil det være noen skriftlige prøver og eksamener som vil kreve oppmøte ved Byåsen eller ved en av de andre videregående skolene. For øvrig skjer oppmøte til undervisning gjennom avtalte Skype-møter.

 

Må jeg følge en fast framdriftsplan for hvert fag?

Ja, som nettelev har du elevstatus og følger en oppsatt framdriftsplan i faget med faste innleveringer, nettmøter og prøver(skriftlig/muntlig). Hvis du ikke klarer å følge denne planen, vil det kunne medføre at du ikke får vurdering i faget (IV). Nettlærer vil være behjelpelig med å tilpasse slik at du kan gjennomføre arbeidet samtidig som du er i arbeid/vanlig skolegang, men det forventes at du jobber jevnt med faget i løpet av hele perioden.

 

Må jeg sende inn mange oppgavebesvarelser?

Som en del av vurdering i fagene inngår ulike arbeidskrav. Dette kan være innlevering av tekstbesvarelse, lydopptak eller video. Omfang vil variere fra fag til fag, og det kan være en kombinasjon av små og store oppgaver. Du bør gå ut ifra at du må arbeide med oppgaver, besvarelser eller delta på muntlig samtale hver uke.

 

Når og hvordan gjennomføres prøver og eksamener?

Tidspunkt for heldagsprøver og skrivedager er satt opp i Skoleruten under fanen "Informasjon". Tidspunkt for eksamen er satt opp på siden for Eksamensinformasjon. Tidspunkt for muntlig og muntlig-praktisk eksamen vil publiseres senere.

 

For voksne vil alle heldagsprøver og skrivedager gjennomføres på ettermiddag/kveld mellom kl 16-21.

For ungdom gjennomføres heldagsprøver og andre prøver på dagtid ved egen skole.

Skriftlig eksamen gjennomføres på dagtid. Ofte gjennomføres muntlig og muntlig/praktisk eksamen på dagtid, men for voksne kan det bli aktuelt å gjennomføre på ettermiddag/kveld.

 

Hva med vurdering og eksamen?

Du vil få underveisvurdering og sluttvurdering (standpunktkarakter) i faget. For enkelte fag er det to eller tre karakterer (Språk nivå III og Norsk). Vurdering vil kreve at du gjør deg vurderbar, dvs. deltar i faget, leverer arbeidskrav og gjennomfører prøver.

Alle kan trekkes ut til eksamen skriftlig og/eller muntlig.

 

Får jeg lån i lånekassen?

Nettskolens tilbud gir deg rett til å søke om stipend og lån i lånekassen. Om du får lån og hvor mye reguleres av de reglene som lånekassen fastsetter til enhver tid.

 


Utskriftsvennlig versjon