Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Informasjon > Karakterer og klagefrist

Karakterer og klagefrist


Generell informasjon om offentliggjøring

ELEVER
Standpunktkarakterene blir offentliggjort i SkoleArena fredag 12. januar kl. 14.00.
Du kommer deg inn på SkoleArena ved å logge på It's Learning, og klikke på SkoleArena i menyen. Du kan også gå på Skoleportalen og velge "Mine karakterer".

VOKSNE
Standpunktkarakterene blir offentliggjort i SkoleArena fredag 12. januar kl. 14.00
Du kommer deg inn på SkoleArena ved å logge på It's Learning, og klikke på SkoleArena i menyen. Du kan også gå på Skoleportalen og velge "Mine karakterer".


Karakterutskrifter

ELEVER
Alle elever som går på en videregående skole får utskrevet dokumentasjon fra sin tilhørende videregående skole.

VOKSNE

VG1 Helse- og oppvekstfag
Får karakterprotokoll på forespørsel.

VG2 Helsefagarbeider
Får kompetansebevis, men disse vil ikke være ferdige før skoleslutt. Kompetansebevisene kan hentes i skolens informasjonsskranke, fra onsdag 21.6.2017. Kompetansebevis som ikke er hentet innen fredag 23.6.2017 kl. 13:00 blir postlagt samme dag.
Ta kontakt med kontoret dersom du ønsker at beviset skal sendes til en annen adresse enn den som er registrert ved skolen.

Studiekompetanse for voksne
Voksne elever som ikke tar fag på Gerhard Schøning voksenopplæringssenter får utdelt kompetansebevis fra oss. Kompetansebevis kan hentes i skolens informasjonsskranke, fra onsdag den 21.6.2017. Kompetansebevis som ikke er hentet innen fredag 23.6.2017 kl.13.00 blir postlagt samme dag. Ta kontakt med kontoret dersom du ønsker at beviset skal sendes til en annen adresse enn den som er registrert ved skolen.


Klagefrist for karakterer

Klage på standpunktkarakter
Klagefrist for karakterer i standpunkt er 10, ti dager, fra kandidaten hadde mulighet til å gjøre seg kjent med karakteren, dette i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven.

For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: ’Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren … klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på… klagen bør innehalde årsaka til klagen..’  Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Merk
at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.


Klage på eksamenskarakter ved muntlig eksamen
og annen ikke-skriftlig eksamen
Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet, ikke på den faglige vurderingen av din prestasjon. Klagefrist er 10, ti dager, fra eksamensdagen.


Klage på skriftlig eksamenskarakter

ORDINÆRE KLAGER

Klagefrist fredag 7. juli klokken 15.00

Alle klager vil være ferdigbehandlet innen søndag 10. september


HURTIGKLAGER

Klagefrist tirsdag 27. juni klokken 12.00

Klagebehandlingen gjennomføres i uke 26

  • Før du leverer inn en klage, bør du har rådført deg med faglærer. Du kan gå ned en karakter ved klage, ny karakter er endelig og kan ikke påklages.
  • Alle som får endret karakter får utstedt ny dokumentasjon av skolen


Du kan lese mer om klagebehandling på Udir.no.

Skjema for klage


Skjema for klage på standpunktkarakter
Klage på lokal ikke-skriftlig eksamen
Klage på skriftlig eksamen


For veiledning av karakterklager, trykk her


Utskriftsvennlig versjon