Kreative Trøndelag
Trondelag Nettskole > Informasjon > Hva vil det si å være nettelev?

Hva vil det si å være nettelev?

Som nettelev får du et noe annerledes klasserom enn det du kjenner til fra tradisjonell undervisning. Dette kan være spennende og utfordrende på samme tid. Fordi det legges opp til at faget skal være mest mulig fleksibelt vil det ikke være et fast tidspunkt eller sted for undervisningstimene. Du skal i mest mulig grad kunne velge selv hvor og når du vil jobbe med faget. Men for å nå opplæringsmålene i det enkelte fag kan det være nødvendig med nettmøter (f.eks. ved muntlig språkfag) og noen avtalte timer ved egen eller en annen skole (f.eks. ved obligatoriske forsøk i realfag). En slik fleksibel ordning krever at du er motivert og selvstendig. Det forventes at du tar ansvar og overholder frister, leverer inn oppgaver og deltar på den nettbaserte aktiviteten. 

Felles standard for nettskolen
Det er utarbeidet en felles standard for nettskolen med hva som forventes av nettelever og nettlærere. På den måten vet både elev og lærer hva som forventes. Du kan laste ned denne her

 

Hva sier tidligere deltagere om nettskolens tilbud?

 

Alt i alt så er jeg kjempefornøyd med å ha fått sjansen til å ta dette nettbaserte faget. Det er så viktig med direkte lærer til elev kontakt i alle fag, og her får du det hver eneste uke. Veldig lærerikt når det er bare du som elev som er i fokus. Blir mere engasjert og villig til å lære. Bedre arbeidsro kan en si også, samt lettere for litt mer sjenerte elever som kanskje ikke ønsker å rekke opp hånda eller tørr å snakke høyt i en klasse med mange flere i... Veldig fornøyd vil jeg bare si, anbefaler flere på det sterkeste å melde seg på!

 

Føler til tider at det er litt vanskelig å få levert oppgavene til rett tid, da jeg jobber mye og har i utgangspunktet problem med konsentrasjon og det å få uttrykke meg skriftlig. Men når jeg først får samlet tanker og ro så føler jeg at det går veldig bra.

 

Nettstudiet passer meg utmerket ettersom jeg er i full jobb.

Lærere gir gode tilbakemeldinger på leverte oppgaver, er fleksible og gir klart utrykk for hva som er forventet og hva som man kan gjøre bedre.

 

Veldig fornøyd med nettundervisningen, skulle ønske det var flere fag tilgjengelige. Praktisk å kunne jobbe når som helst, og god trening i selvmotivering.


Utskriftsvennlig versjon